Vaihtoehtoisiin energiamuotoihin kannattaa panostaa

Kiinnostus uusiutuviin energiamuotoihin on voimakkaassa kasvussa niin yksityisten kiinteistönomistajien, taloyhtiöiden, yritysten kuin energia- teollisuuden taholta. Kiinteistöliitto Uusimaan, Tapiolan Lämpö Oy:n ja Tapiolan Taloyhtiöforum ry:n yhteisesti järjestetty Vaihtoehtoisia energiamuotoja taloyhtiöille -tilaisuus 7.6.2016 keräsi runsaasti osanottajia taloyhtiöistä.

– Me suunnittelemme ja toteutamme mm. paikalliseen lämmönlähteeseen perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 5 – 500 kW. Lämpölaitoksemme lämmittää kiinteistön ilman fossiilisia CO2-päästöjä ja edullisemmin kuin fossiilisiin polttoaineisiin, perinteiseen kaukolämpöön tai suorasähköön perustuvat lämmitysjärjestelmät.

Hyödynnämme paikallista energiaa maasta, ilmasta, poistoilmasta ja auringosta käyttäen lämpökaivoja, lämpöpumppuja, vaihtimia ja aurinkopaneeleita.

– Lämpölaitosten toimitukset kiinteistöille toteutetaan avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla tai energian kulutukseen perustuvalla sopimuksella. St1-Lähilämpölaitos panostaa lämpölaitoksiin ja solmimme energian toimitussopimuksia. Teemme investoinnin asiakkaan puolesta ja maalämmön säästöt hoitavat investoinnin maksun.

Sopimusaika on 10-20 vuotta, jonka jälkeen laitteet siirtyvät asiakkaalle veloituksetta ja lämmityskulut putoavat n. 70 % ilman minkäänlaista investointia. Sopimusaika voidaan räätälöidä siten, että sitä jatketaan nykyisillä lämmityskustannuksilla tai vaihtoehtoisesti pidemmällä sopimusajalla, jolloin lämmityskustannukset laskevat heti asennuspäivästä 10-30 %, sanoo myyntijohtaja  Pasi Eskelin, St1 Lähienergia Oy:sta.

–  Aurinkoenergian hyödyntäminen on kasvussa ja se näkyy myös

asiakasmäärien ja liikevaihdon kasvussa. Aurinkosähköä tuotetaan aurinkokennoilla, jotka muuntavat auringon säteilyä valosähköisen ilmiön avulla sähköenergiaksi. Aurinkokennoja voidaan käyttää pienempimuotoiseen sähköntuottoon sähköverkon ulkopuolella olevilla alueilla ja akkujen avulla turvataan sähkön saannin jatkuvuus. Järjestelmät voidaan jakaa verkkoon kytkettyihin ja verkon ulkopuolisiin aurinkosähköjärjestelmiin.

– Verkkoon kytketty järjestelmä kytketään sulaketauluun sähkömittarin talon puolelle. Katolta tuleva aurinkosähkö ”syrjäyttää” valtakunnan verkosta tulevan sähkön. Ensin käytetään oma aurinkosähkö ja jos se ei riitä sitä täydennetään valtakunnan verkosta

Jos oma tuotanto ylittää oman kulutuksen, ylimääräinen sähkö ohjatautuu valtakunnan verkkoon. Tämän voi myydä jo useammalle sähköyhtiölle Suomessa, hinnat ja ehdot vaihtelevat paljon. Taloyhtiössä aurinkosähköllä korvataan yleensä verkosta hankittavaa kiinteistösähköä. Kulutuskohteet ovat esim. ilmanvaihto, hissit, rappukäytävien valot, saunat ja muut yhteiset tilat. Käytännössä on myös mahdollista jyvittää osa tuotannosta osakkaille, yhteisen mittaroinnin ja paneelien osuudella.  Uusiutuvan energian valinnassa kannattaa pyytää asiantuntijan lausunto kohteesta, joka tehdään usein etänä kuvien ja ilmakuvien perusteella. Toimittajan valinnassa kannattaa kilpailuttaa toimittajia, joilla on kokemusta ja referenssejä erilaisista asennuksista, sanoo toimitusjohtaja Jouni Penttinen, Play Green Finland Oy:stä.

– Energian tehokkaampi hyödyntäminen tuo säästöjä kiinteistöille ja eri energiamuotojen hyötyjä kannattaa selvittää huolella. Ennen toimittajien kilpailutusta kannattaa ottaa yhteyttä laitetoimittajasta riippumaton tahoon , esim. LVI-suunnittelijaan, joka tutustuu kohteeseen ja laatii elinkaarilaskelmat soveltuvista järjestelmistä kuten poistoilmalämpöpumpusta ( PILP), maalämmöstä, aurinkopaneeleista jne. Hankesuunnittelua tarvitaan, jos suunnittelun kohteina useampia vaihtoehtoisia järjestelmiä, joita yhtiö haluaa selvittää/vertailla tarkemmin elinkaarilaskelmaan perustuen. Asiantuntija laatii suunnitelmat ja tarjouspyyntö-asiakirjat. Suunnitelmassa määritellään lämmitys-/lämmöntalteenottojärjestelmän perusmitoitusasiat, jolloin saadaan vertailukelpoiset tarjoukset.

Elinkaarilaskelma perustuu kiinteistöstä saatuihin lähtötietoihin (energian-ja lv-kulutukset), lämmitys-, tai LTO-järjestelmien suorituskykyyn, sekä mm. asennusteknisiin asioihin. Laskelmassa käytetään energiayhtiöiden julkaisemia kaukolämmön hinnastoja sekä ilmatieteenlaitoksen julkaisemia astepäivälukuja. Elinkaarilaskelmalla saadaan selville takaisinmaksuaika valitulle järjestämälle, sanoo asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Matti Hellgrén, Talokeskus Yhtiöt Oy:stä.

– Uusiutuvan energian investointeihin kannattaa paneutua huolella teknisten,  taloudellisten ja ulkoisten tekijöiden kannalta.

Tekniikkaan liittyy suunnittelu, käyttö ja ylläpito, toteutus, valvonta jne.

Esim. maalämmössä on selvitettävä energiakaivojen mitoitus liittyen yksittäiseen tai energiakaivokentän käyttöön.  Aurinkoenergiassa tulee esim. selvittää auringonsäteilyn keskimääräisten energiamäärien suhteet todellisiin eri vuodenaikojan energiamääriin.  Tärkeää on selvittää kannattavuuslaskelmat, niiden lähtöoletukset suhteessa jo toteutettuihin hankkeisiin, sanoo DI, energia-asiantuntija Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitosta.

                 Tapiolan Taloyhtiöforum ry on asunto-osakeyhtiöistä koostuva ja niiden puheenjohtajien ja hallitusten välinen alueellinen yhteistyö- ja kehittämisverkosto Suur-Tapiolan alueella. Perinteinen tapa taloyhtiöiden hallinnoimisessa tai korjaamisessa ei aina ole se oikea, vaan on haettava innovatiivisia, järkeviä ja taloudellisia vaihtoehtoisia tapoja toimia sekä osakkeenomistajien että asukkaiden hyödyksi. TTf:n toiminnan runkona ovat yhteiset kokoukset, koulutustilaisuudet ja vierailut 1-3 kk:n välein. Sen ohella jäsenten välinen verkosto ja sen hyödyntäminen ovat olennainen osa toimintaa. Tutustu toimintaamme myös netissä: www.ttf.fi, sanoo Olavi Merikanto, hallituksen puheenjohtaja, Tapiolan Taloyhtiöforum ry:stä.   

Eva Kivilaakso-Wellmann

7.6.2016

Vasemmalta toimitusjohtaja Harry Oesch, Tapiolan Lämpö Oy, Matti Hellgrén, asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija, Petri Pylsy, DI, energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto, Pasi Eskelin, myyntijohtaja, St1 Lähienergia Oy:sta, Jouni Penttinen, toimitusjohtaja, Play Green Finland Oy ja Olavi Merikanto, hallituksen puheenjohtaja, Tapiolan Taloyhtiöforum ry  Vaihtoehtoisia energiamuotoja taloyhtiöille-tilaisuudessa 7.6.2016.

Kommentointi on suljettu.