Maakylmä

Maakylmällä toteutettu viilennysjärjestelmä säästää energiaa

 

spardoseMaalämpöjärjestelmän yhteydessä on mahdollista hyödyntää porattavaa lämpökaivoa myös viilennysenergian käytössä.

Maakylmällä, maaviileällä ja passiivijäähdytyksellä tarkoitetaan samaa asiaa: Maalämpöpumpun lämmönlähteeksi tarkoitettua lämpökaivoa käytetään myös kiinteistön jäähdytykseen. Vaikka maakylmälaitteisto käyttää energianlähteenä lämpökaivoa, se on kuitenkin täysin maalämpöpumpusta riippumaton järjestelmä joka voidaan asentaa myös jälkiasennuksena. Maalämpöasennuksen yhteydessä tähän kannattaa kuitenkin varautua vähintään ns. keruupiirriin asennettavilla maakylmäyhteillä jos maakylmä on tarkoitus myöhemmin ottaa käyttöön.

Maakylmässä porakaivosta saatavaa viileää nestettä kierrätetään talon sisällä omassa jäähdytyspiirissään. Tavallisemmat toteutustavat maakylmän luovuttamiseen taloon ovat:

  • Seinämallinen puhallinkonvektori
  • Kattoon upotettava puhallinkonvektori, (ns. kattokasettimalli)
  • IV-koneen tuloilmakanavaan asennettu lämmönvaihdin: Tämä ratkaisu pitää huomioida IV-kanaviston suunnittelussa ja asennuksessa, sillä se edellyttäää kanaviston eristämista ja usein astetta isompia tuloilmakanavia.
  • Lattialämmitysputkisto: Viilennys pitää lattialämmityksen osalta huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Mm. huonetermostaatit pitää valita siten, että ne osaavat ohjata myös viilennystä eli niiden toiminta pitää olla käännettävissä ulkoisen ohjauksen avulla.

 

Maakylmässä puhutaankin usein ns. passiivijäähdytyksestä, sillä siinä ei käytettä lainkaan erillistä, energiaa käyttävää kylmälaitetta, vaan viileä neste kiertää järjestelmässä sellaisenaan. Energiaa kuluu tällöin vain kiertoesipumppuun ja mahdolliseen ”viileän jakoon”, kuten esim. puhallinkonvektorin puhaltimeen.

Kun taloa viilennetään, niin käytännössä lämpöenergiaa siirtyy talosta porakaivoon. Tämä puolestaan nostaa porakaivon lämpötilaa ja parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta. Porakaivon lämpötila palautuu talven lämmityskaudesta selkeästi nopeammin kun sinne viedään kesällä lämpöenergiaa ja kaivo pysyy lämpimämpänä pitkälle syksyyn. Käytännössä asiakas siis jopa säästää mitä enemmän taloa viilentää, kunhan kokonaisuudessa huomioidaan lämmitykseen saatavat hyödyt.

 

 

 

 

Kommentointi on suljettu.